Stage Sensei Akira Sato - Bruxelles, mars 2004 (12 photos)